Designa din egen rabatt med rabattkanter av trögrostande cortén-plåt!

Skapa enkelt en upphöjd rabatt med 5 st rabattkanter av trögrostande corténplåt! Skarvplåtar och bult medföljer.

Upphojd_rabatt_av_corten (1)

 

Det finns inga produkter