Hur gör jag vid hörn som inte är 90 grader?

Våra staketstolpar är utformade på ett sätt som ska göra monteringen smidig. Därför finns våra staketstolpar i fyra olika typer; mellanstolpe, slutstolpe, T-stolpe och hörnstolpe. Men ibland får vi frågan; hur gör jag vid ett hörn som inte är 90 grader? Nedan följer två exempel som besvarar denna fråga!
 

staket_horn_gira   staket_horn_gira2

Antingen kan man gira och låta träreglarna mötas…

staket_gira_mellanstolpe2  staket_gira_mellanstolpe

…eller använda sig av en mellanstolpe, gira och låta träreglarna mötas inuti den.