Efter inledningen om drömmar och visioner har det nu blivit dags att tänka kring PLATSENS SJÄL. Vad innebär då det begreppet? I korta drag kan man säga att det handlar om att utgå från det man har, att hitta det som är unikt för just den platsen, att arbeta med och inte emot den.

trampstenarhostatrajonmmUtifrån det man har, definierar man vad som är bra respektive dåligt, vad som fungerar och vad som inte gör det. Hur kan man utnyttja det man har och göra det bästa utav det? Det som man först kanske ser som ett problem kan vändas till trädgårdens styrka. En sluttande tomt utnyttjas till att bygga terrasser, en sumpig mark till att anlägga en damm osv. Skuggiga lägen kan tas tillvara för att skapa kontrastrika planteringar med olika gröna bladformer. Personligen tycker jag att de vackraste växterna är de som trivs i skugga. Effektfulla hostor med enorma blad, skir, vit kaukasisk förgätmigej, smäckra sockblommor, sirliga ormbunkar, skimrande höstanemoner, praktfulla hortensior eller blänkande hasselört…

solotorkvaxter_red

Man bör bilda sig en uppfattning om jordart, jordstruktur, tillgång till vatten och näring, hur vinden blåser, om det är mycket sol eller mycket skugga, hur ljuset rör sig, vilken zon trädgården befinner sig i. När det så småningom är dags att välja växter, vilket är något av det sista man gör, bör man utgå
från detta. Summan av alla dessa faktorer som påverkar växterna kallas för ståndort. Genom att välja rätt växt för rätt plats arbetar man med trädgården och inte emot. Växterna får då de bästa förutsättningarna för att trivas vilket ger en mer lättskött trädgård och mer tid för njutning! Hur man kombinerar växter på bästa sätt kommer jag att skriva mer om i ett senare inlägg.

Jag brukar säga att en trädgård ska spegla människans och platsens själ. Det vill säga, trädgården ska passa ihop med människorna som äger den men också med huset. Vilken stil är det på ditt hus, hur ser omgivningarna ut, vilken känsla får du i trädgården? Det blir sällan bra att exempelvis anlägga en romantisk, gammaldags trädgård till ett funkishus eller ett hus av modernt snitt eller en supermodern trädgård till ett sekelskifteshus. Det handlar om ett samspel för att skapa harmoni.

Ha en riktigt skön vecka! /Cecilia