Med hjälp av rabattkanter kan snygga avgränsningar skapas i trädgården. Wernamo Design som har Sveriges största sortiment på rabattkanter utökar nu med nya modeller. En av vårens nyheter är rabattkanter i 1 mm trögrostande cortenplåt.Wernamo Design introducerade rabattkanter på den svenska marknaden redan år 2010. Idag har de Sveriges största sortiment inom området. Nyligen utökades sortimentet med rabattkanter i 1 mm cortenplåt, en trögrostande plåt med lång livslängd.– Fördelen med cortenplåt jämfört med vanlig stålplåt är att den har låga halter av krom och koppar vilket ger mycket god motståndskraft mot genomrostning. Dessutom blir den rostiga ytan jämnare och finare, säger Patrik Skillfeldt på Wernamo Design.De nya modellerna i 1 mm cortenplåt finns i två olika höjder; 10 cm och 19 cm. Rabattkanterna är dubbelbockade i överkant vilket inte gör dem vassa att kliva på. De är lätta att böja och rabatter kan därför enkelt formas efter önskemål.Wernamo Design kan förutom de nya modellerna erbjuda rabattkanter i galvat och svartlackerat utförande, samt 2 mm cortenplåt. Rabattkanterna finns i flera höjder och varianter. Det omfattande sortimentet gör Wernamo Design unika på marknaden.Rabattkanter har flera olika användningsområden. De kan användas för att skilja mellan olika material, förhindra inväxning av ogräs eller fungera som kantstöd. Framför allt skapar dem en vacker miljö med tydliga avgränsningar i trädgården.rabattkant_corten_lagupplost